Kvinnliga förebilder - behövs de?

Mingel, mat och ett mångsidigt program bjöds det på i veckan, när Jönköpings båda Zonta-klubbar bjöd till en festlig kväll i Kulturhuset Spira med titeln "Kvinnliga förebilder - behövs de?". Kvällen var ett samarrangemang med flera andra lokala nätverk för att uppmärksamma Internationella Kvinnodagen.

Annika Winsth, chefekonom på Nordea, inledde med en exposé över den internationella finansmarknaden. Därefter ledde Jönköpings kommunalråd Anna Mårtensson ett samtal där lokala företrädare inom både ledarskap, företagande, akademi och kultur diskuterade både egna förebilder och hur de själva kan vara förebilder. Teaterstickorna stod för kvällens högklassiga underhållning med bland annat smakprov från sin kommande uppsättning av Grease.

Kvällen lockade uppemot 400 deltagare och tillsammans med uppskattade bidrag av flera lokala sponsorer blev överskottet 40 000 kr, som i finalen överlämnades till nöjda Teaterstickor.

Foto: Tora Wigstrand och Eva Styffe Heinpalu
Bookmark and Share