Om klubben

                                                                                                                         Klubben träffas 2:a måndagen i månaden från september till maj

Styrelsen har 8 protokollförda möten under verksamhetsåret.

Klubben startades 1990 av Jönköping I och har 25 medlemmar. 

President 2016-2018 Ingela Alm ingela.alm@hotmail.com

Plusgiro 79 23 50-1

 

 Vill du veta mer om Jönköping - Ljuset vid Vättern

Läs på kommunens hemsida: Jönköpings Kommun

Jämställdhetsplan för Jönköpings Kommun 2015-2020