Klubbens projekt

Välkommen att söka Linköpings Zontaklubbs lokala stipendium!

Zonta är en världsomspännande organisation som finns i 63 länder. Zontas målsättning är att förbättra kvinnors ställning i världen.
Linköpings Zontaklubb har beslutat att dela ut ett lokalt stipendium på 10 000 sek. Detta planeras att delas ut i anslutning till Internationella Kvinnodagen 2018 på Linköpings Zontaklubbs valmöte.  

Syftet med stipendiet är att öka kvinnors möjlighet att stärka sin självkänsla och leva ett självständigt liv.
Vi vänder oss därför till kvinna eller grupp av kvinnor, som arbetar med verksamhet som syftar till att stödja utsatta kvinnors möjlighet att leva ett värdigt och självständigt liv. Stipendiet är menat att användas till vidareutbildning eller kompetensutveckling av annat slag.

Är du intresserad kan du hämta mer information enligt nedan samt skicka ansökan så att den senast 30 november 2017 är Linköpings Zontaklubb tillhanda.

Ansökan
Sökanden beskriver vad stipendiet ska användas till och motiverar varför stipendiet söks.
Sökanden bifogar dokumentation/rekommendation som styrker ansökan.
Ansökan är maximalt en A4-sida.

Upplysningar finns på Zontas hemsida www.zonta21.org samt lämnas av Monica.e.Bergdahl@gmail.com eller Marit.Viklund@gmail.com   

Ansökan ska vara Linköpings Zonta-klubb tillhanda senast den 30 november 2017. Ansökan skickas till:
Linköpings Zontaklubb
Ewa Norman
Ölsbo Ekenäs 1
590 52 NYKIL

Linköping 2017-09-21
Kristina Thuree
President Linköpings Zontaklubb

Zonta har konsultativ status i följande FN-organ:
United Nations Economic and Social Council (ECOSOC)
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)
United Nations International Childrens Emergency Fund (UNICEF)
United Nations Development Fund for Women (UNIFEM) 

Bookmark and Share