Klubbens projekt

Norrköpings Zontaklubb delar varje år ut ett lokalt stipendium, som stöd och uppmuntran till en ung kvinna i hennes yrkesval eller studier.

Varje år samlar vi även in pengar till stöd för Kvinnohuset i Norrköping.

Vi deltar i FN-kampanjen "16 dagar mot kvinnovåld" som startar den 25 november varje år. I år fortsätter vårt samarbete med Norrköpings brottsförebyggande råd, Frideborg, Kvinno- respektive Tjejjouren samt Soroptimisterna. Zonta Norrköping representeras här av styrelseledamot Irene Norling.

Du kan läsa mer om den internationella kampanjen "16 dagar mot kvinnovåld" på Facebook (du behöver vara medlem i Facebook för att se sidan).


Zontaros och flagga

Bookmark and Share