Klubbens program

Våren 2018

18 januari      Egoföredrag Marja Fiander 

15 februari    Föredrag "Integration - möjlighet - utmaning" av Björn Littmarck  

11 mars          Hjärtedagen på Träffen

22 mars          Irländsk afton

19 april           Egoföedrag och Valmöte

17 maj            Besök hos silversmed Anna-Stina Åberg

18 juni            Sommarfest

 

.5sten 2017

21 september   Årsmöte

19 oktober        Klubbmöte,  Magnus Bergmar VD för World`s children`s Prize - Foundation- Programmet

17 november    50-årsjubileum

23 november    Klubbmöte, Egoföredrag

14 december    Julfest 

Våren 2017

19 januari       Företagspresentation av Ingela Ljung, Event & Media

16 februari      Klubbmöte

5 mars             Hjärtedagen på Pelles Lusthus

16 mars           Klubbmöte

1 april              Areamöte 

20 april            Klubbmöte - valmöte

8 maj               Besök av AD Caisa Björndal, gemensamt möte med NyOx 1 och 2

19-21 maj       DM-möte i Kalmar

15 juni             Klubbmöte - sommarfest

 

 

Tidigare program

Hösten 2016
15 september   Årsmöte och stipendiat Vendela Carlfjord berättar om sitt arbete
20 oktober        Egoföredrag av Lotta Rydin
17 november    En kväll om Zontas arbete för att förhindra våld mot kvinnor.
                          Föreläsare Stina Wollter och Jenny Yourstone         
15 december    Julfest

Våren 2016
21 januari       Egoföredrag av Karin Anderson, samt besök av AD
14 februari     Hjärtedag på Pelles lusthus
18 februari     Harriet Nilsson från Nysam,  Tema Säker Stad     
17 mars          Egoföredrag av Gerd Nyström
21 april           Valmöte.   Föredrag: "Hela världen i klassrummet".
19 maj             Studiebesök Onsberga gård
16 juni             Sommarfest

Hösten 2015
17 september   Årsmöte och Egoföredrag av Margareta Strandberg
15 oktober        Ylwa Westerberg berättar om sin tid som rikets andra dam
19 november    Egoföredrag av Karin Högseth
17 september   Julfest 

Våren 2015
15 januari        Caroline Dewoon visar Rosvalla
19 februari       Egoföredrag av Anne-Marie Calmvik
19 mars            Khadra Seerar berättar om könsstympning
16 april            Valmöte
21 maj              Egoföredrag av Carina Kjellberg Svensson
17 juni              Sommarfest 

Hösten 2014
18 september   Årsmöte och Rapportering från Convention
16 oktober        Ekonomi och pensionsplanering för kvinnor
20 november    Egoföredrag av Ann Axelsson
18 december    Julfest

Våren  2014
16 januari      Trafikledare Karin Kjellander och internt klubbarbete
20 februari     Egoföredrag av Susanne Beck Johansson
20 mars          "Hjärnan på jobbet" Föredrag av Kristina Bähr
10 april           Valmöte
  5  maj            Gemensamt möte med Nyköpings Zontaklubb II, Havets källa
17 juni             Sommarutflykt till Lövsund vid Runnviken           

Hösten 2013
19 september    Årsmöte och modevisning
17 oktober        Kommunpolis Annikla Granat om säkerhetsarbet i Nyköping.
21 november    Egoföredrag av Birgitta Bergman och Ebba von Eckerman - textil. 
19 december    Julfest              

Våren 2013
17 januari        Besök på Grafikverkstan. Inga Borg guidar.
21 februari      Besök hos landshövding Liselott Hagberg på residenset.
21 mars           Egoföredrag av Birgitta Harvyl.
18 april           Valmöte och besök av diakon Gunilla falkeborn.
  6 maj             Stipendiaterna Klara Nilsson och Jenny Boman.
17 juni             Sommarutflykt

Hösten 2012
20 september   Årsmöte på NK-villan
18 oktober       Egoföredrag av Maria Wejås - Sörmlands Sparbank
15 november   Föredrag av Eva Hermansson, smyckesdesigner från Norrköping
20 november   Julfest

Våren 2012
19 januari        Barnmorskan Gunilla Ek berättar om sitt arbete med att utbilda
                        barnmorskor i bl.a. Pakistan, Tanzania, Etiopien, Afghanistan.
16 februari       Egoföredrag av Sofi Thorén  på Nyköpings lasarett
15 mars            Besök på den nya Brand- och räddningsstationen i Nyköping
19 april            Valmöte och information om internationella serviceprojekt.
10 maj              Besök på Femörefortet med avslutning vid fyren i Oxelösund.
14 juni              Sommarfest

Bookmark and Share