Kvinnojouren MIRA

 

Vi har sedan många år tillbaka genom olika aktiviteter samlat in pengar till den lokala kvinnojouren MIRA, i syfte att stödja kvinnor i utsatta situationer, där ofta våld mot kvinnor är inblandat.

Bookmark and Share