Om klubben

På bilden ser du styrelsen för 2016-2017 samlad på Pelles Lusthus, där vi har många av våra klubbmöten. Från vänster ser du Ann Axelsson klubbmästare, Sanna Strömberg ledamot, Maria Wester vice president, Lisbeth Åhlund sekreterare, Gunilla Locksiö kassör och längst fram Maiwy Schultz president. Carina Kjellberg ledamot, saknas på bilden. 

Här kan du läsa om vår klubbs 50-årsjubileum, som äger rum fredagen den 17 november på Gamla Tingshuset i Nyköping.

Här kan du läsa om Zontas stipendieverksamhet och om vilka som kan söka stipendiet  -   Intervju i SN med vår föregående klubb-president Maivy Schultz.   

Zontas verksamhet

Under snart 100 år har Zonta International arbetat för att främja kvinnors ställning över hela världen genom ett internationellt systerskap. Zonta består av kvinnor som delar ett gemensamt engagemang för att förbättra kvinnors juridiska, politiska och ekonomiska ställning och som verkar för att förbättra kvinnors möjligheter till god hälsa, utbildning och yrkesutveckling. I vår klubb som bildades 10 juni 1967 stödjer vi det arbetet och engagerar oss i lokala projekt.

Inför Zontas 100-årsjubileum har vår arkivgrupp sammanställt vår klubbs historia på en A4:a sida, som du kan läsa om här.

Här kan du läsa insändare i SN om Zontas arbete för att minska våld mot kvinnor.

Att bli medlem

Vår klubb har idag 38 medlemmar och håller vanligtvis möten den tredje torsdagen varje månad, utom juli-augusti. Gäster är välkomna på våra möten och om du vill veta mer om vårt aktuella program och vår verksamhet så är du välkommen att ta kontakt med president Maiwy Schultz på mailadress maiwy.schultz@telia.com.

.


Medlem i Zonta blir man efter inval. 

Medlemmar loggar in under "Mitt Zonta" för att komma till medlemssidorna. Kontakta Angeli Beijnoff på angeli@beijnoff.com om du saknar inloggningsuppgifter.


 

 

STOLTA VÄRDAR FÖR DISTRIKTSMÖTET 2015

Nykping-Oxelösunds Zontaklubb I har tillsammans med
Nyköpings-Oxelösunds Zontaklubb II genomfört Zonta 21:s distriktsmöte 2015.

Se filmen om Nyköping och Oxelösund

 

 

 

 

Nyköping-Oxelösund I har charternummer 589 i Zonta International, Area 5, distrikt 21. Klubben har varit med och chartrat 4 dotterklubbar: Trosa Zontaklubb, Norrköpings Zontaklubb, Katrineholm-Vingåkers Zontaklubb och Nyköping-Oxelösunds Zontaklubb II. Vi har en dotterdotter i Flen-Malmköpings Zontaklubb.

Bookmark and Share