Klubbens projekt

Enligt klubbens verksamhetsplan skall en lokal och en internationell hjälpinsats genomföras under 2011-2012. Det lokala projektet är att stödja en invandrargrupp i deras språk- och kulturella anpassning i vårt samhälle.

modevisning 2012

Den internationella insatsen är att den 8 mars arrangera en modevisning där överskottet går till Zonta Internationells Fistula projekt i Liberia.

Modevisningen 2010

Här kan ni se bilder från Modevisningen 2012

Bookmark and Share