Samtalsgrupp för invandrarkvinnor

Under en höst- och vårtermin träffade vi invandrarkvinnor för att öva svenska och lära känna varandras kulturer. Här kan du läsa om hur vi använde träffarna för en lyckad lokal insats i linje med Zontas mål.

Språkstöd och kulturmöten kvinnor emellan
Gruppen startades i januari 2012 som en enkel samtalsgrupp där vi träffades och pratade om vardagliga saker, om likheter och olikheter med mera. För att göra det enkelt för kvinnorna att komma till träffarna lånade vi kommunens så kallade minimedborgarkontor i stadsdelen Brandkärr, där många av kvinnorna bodde.

Så formades gruppen
Genom olika nätverk och med hjälp av kommunens integrationssamordnare fick vi kontakt med några somaliska kvinnor som blev kärnan i vår grupp. De flesta hade kommit som flyktingar ett till två år tidigare. Vi träffades en kväll i veckan, cirka två timmar och vid varje tillfälle deltog omkring tre zontor. Vid varje tillfälle kom sedan fem till tio invandrarkvinnor. Ryktet om gruppen spred sig och fler anslöt under året. Merparten var somalier men vi träffade även kvinnor från Irak och Eritrea.

Innehållsrika, gripande och roliga möten
Nästan varje träff inleddes med att vi alla presenterade oss och sedan pratade om ämnen som föll oss in den kvällen. Vi diskuterade mat och högtider, busstider och kartor, arbete, utbildning och SFI och förstås mycket om livsöden och framtidsdrömmar. När vi började hade flera kvinnor sina barn kvar i antingen Somalia eller Etiopien och väntade hoppfullt på att kunna återförenas med dem i Sverige. Dessa öden men också allmänna samtal om föräldraskap, familj och graviditet återkom under våra träffar. Två språkintresserade zontor – småbarnsmammor – startade dessutom en särskild läxläsningsgrupp där kvinnorna varannan vecka fick hjälp med läxor i sin SFI-utbildning.

Vid terminens slut hade blyghet vänts till frimodighet. Kvinnorna vågade prata, bjuda på sig själva och hade blivit bättre på svenska. Vi förlängde därför projektet året ut och det går inte att i ord beskriva hur berikande, roliga och lärorika dessa möten har varit! Och kontakten har vi behållit med flera kvinnor efter att projektet avslutades.

Vill ni göra något liknande i er klubb?

Är du Zonta i en annan klubb och vill prova samtalsgrupp hos er? Här är några tips:

  • Kontakta kommunens integrationssamordnare eller liknande och be om hjälp att nå ut till er målgrupp.
  • Välj en bra lokal som ligger nära de ni vill nå.
  • Engagera flera zontor i er klubb. Det är bra att vara tre stycken per gång och dessutom kunna bytas av mellan veckorna.
  • Våga testa! Att bara ge av sin tid kan skapa så mycket ny kunskap om andra kvinnors livsöden, villkor, kultur och ambitioner. 

Hör gärna av er till vår zonta Ulla-Britt Höjer för mer information: ulla-britt.hojer@allt2.se

Bookmark and Share