Om klubben

Klubben bildades i december 1994 och har ett fyrtiotal medlemmar som alla är, eller har varit, yrkesverksamma i ledande eller självständig position. Medlemmarna representerar tillsammans en mängd olika branscher för att klubben ska kunna vara en plats för kunskapssutbyten och utgöra ett professionellt yrkesnätverk.

Vill du bli medlem? Välkommen som gäst till oss!

Som medlem i Zonta är du med och bidrar till att förbättra kvinnors ställning inom hälsa, juridik, politik och ekonomi både globalt och lokalt. Ett medlemskap ger dig också möjlighet att lära känna nya kvinnor, med olika yrken och livserfarenhet, både från näringslivet, offentlig sektor, fria yrken, eller med egna företag.

Du har möjlighet att bli inbjuden som gäst vid tre klubbmöten innan du bestämmer dig för om vill bli medlem. Alla nya medlemmar väljs in genom ett beslut i klubbens styrelse. 

Välkommen att kontakta någon i styrelsen för mer information!

Bookmark and Share