Historik

På våren 1994 beslutade Nyköping Oxelösunds Zontaklubb I att bilda en ny klubb i samma område. Den 3 november samma år ordnades ett organisationsmöte. Förberedelsearbete pågick under hösten och i december 1994 välkomnades klubben officiellt som medlem med klubbnummer1495 Area 5 Distrikt 21.

Klubbens charterdatum är 12 december 1994. Klubben hade från början 20 medlemmar. Charterfest hölls i mars 1995, där ett 50-tal Zontor från andra zontaklubbar i distriktet deltog. Sedan start har klubben haft 12 presidenter.

Klubben har kontinuerligt arbetat för att rekrytera nya medlemmar. Hösten 2013 var medlemsantalet 44. Åtta medlemmar har varit med sedan klubben bildades. En positiv medlemsutveckling har skett under senare år, mycket tack vare att medlemmarna tagit med gäster till våra möten. Genom utåtriktad verksamhet har medlemmarna skapat intresse för Zonta och Zontas verksamhet. Många unga välutbildade kvinnor har rekryterats.

Klubben har under åren på olika sätt deltagit i det lokala samhällslivet med fokus på kvinnor. Förutom årliga stipendier till kvinnliga gymnasieelever, insatser för den lokala kvinnojouren, samt för att förbättra invandrarkvinnors situation.

Medlemmarna har under alla år visat stort intresse och engagemang för utsatta kvinnor och barn enligt Zontas mål och syfte. Under åren har ett stort antal föreläsningar och diskussioner genomförts med olika tema, som till exempel hedersrelaterat våld, könsstympning, fysiskt och psykiskt våld mot kvinnor.

Samarbete med moderklubben sker på olika sätt, bland annat genom samarbete kring olika projekt, klubbarnas gemensamma stipendier och att besöka varandras medlemsmöten.

Klubben har planerat och genomfört två Areamöten. Vart femte år har medlemmarna ”firat” klubbens ”födelseår” med olika jubileumsaktiviteter. Två medlemmar har uppdrag på distriktsnivå.

För att öka klubbens bidrag till Zonta Internationals serviceprojekt har tre modevisningar genomförts (2003, 2010 och 2012). Överskottet har totalt uppgått till 90 000 kr som överlämnats till Zonta Internationals Foundation, utöver medlemsavgiften till ZIF.

Sommaren 2010 deltog klubben i en populär ”loppmarknad”, en kväll i veckan under sex veckor. Förtjänsten blev 10 000 kronor som skänktes till Childhood Foundation. Förutom försäljningen informerade vi om Zontas syfte och mål.

Ett annat intressant lokalt projekt är ”Medspråk”, som pågick under 2012/2013. Klubbmedlemmar träffade en grupp somaliska kvinnor en kväll i veckan 40 gånger. Syftet var att tala svenska, förstå det svenska samhället, utbyte av kulturkunskap och stöd i svenskundervisning (”läxhjälp ”).

Flera Zontor har fortfarande personlig kontakt med kvinnorna och hjälper dem på olika sätt. Projektet har väckt intresse i andra Zontaklubbar som efterfrågar vårt stöd för att starta liknande verksamhet.

Egoföredrag är och har varit ett mycket uppskattat och lärorikt inslag i klubbens verksamhet då vi får möjlighet att berätta om och ta del av varje Zontamedlems unika levnadshistoria och specifika erfarenheter. Egoföredragen har fördjupat klubbens värdegrund av samhörighet och gemenskap.

Klubbens verksamhet har genom åren präglats av ledorden Gemenskap – Engagemang – Solidaritet.

 

Bookmark and Share