Stipendium

Är du tjej, gymnasiestuderande och mellan 16 och 19 år? Välkommen att söka vårt stipendium "Young women in public affairs".

Varje år delar klubben ut ett stipendium på 5000 kronor till en kvinnlig gymnasieelev i Nyköping eller Oxelösund som genom sitt examensarbete eller annat uppdrag arbetar i enlighet med Zontas mål. Stipendiet delas ut tillsammans den andra lokala zontaklubben, Nyköping-Oxelösund II.

Stipendiet kan sökas av elever som går andra eller tredje året i gymnasiet. Sista ansökningsdag är 15 mars varje år och priset delas traditionsenligt ut vid nationaldagsfirandet på Nyköpingshus. Stipendiaten har sedan chans att vinna stipendium på två ytterligare nivåer: distriktsnivå och internationell nivå.

Stipendiets nivåindelning

Klubbnivå
Ett stipendium på 5 000 kr delas ut gemensamt av Zontaklubbarna Nyköping - Oxelösund I och II till kvinnlig studerande på gymnasienivå i åldern 16 – 19 år.

Distriktsnivå
Ett stipendium delas ut på 1000 USD

Internationell nivå
Fem stipendier delas ut på vardera 3000 USD.

En kvalificerad sökande kan alltså få alla tre stipendierna på samma ansökan.

StipendiekommitténZontaklubbarnas gemensamma stipendiekommitté ansvarar för handläggning av stipendiet,dvs. information, annonsering och urval.

Stipendiekommittén

Zontaklubbarnas gemensamma stipendiekommitté ansvarar för handläggning av stipendiet, dvs. information, annonsering och urval.

Ansökan

Den som söker YWPA stipendium ska på engelska beskriva:

  • Studieaktiviteter
  • Aktivt engagemang och erfarenheter från arbete i frivilligorganisation eller motsvarande
  • Sitt internationella medvetande sett i ett globalt perspektiv
  • Kvinnans ställning i landet och övriga världen
  • Hur man kan arbeta för att stärka kvinnans ställning för att uppnå jämställdhet mellan kvinnor och män

Beslut om stipendiat

Ansökan ska vara insänd senast den 15 mars till stipendiekommittén för Nyköping-Oxelösunds Zontaklubbar. Stipendiekommittén granskar inkomna ansökningar och bedömer om de uppfyller stipendiets kriterier. Kommittén tar fram förslag till beslut. Zontaklubbarnas styrelser fattar beslut om ansökan ska beviljas eller avslås.

Bookmark and Share