Klubbens projekt

Klubbens projekt

Längre rapporter för vissa projekt finns i Klubbsidorna, vilket kräver inloggning

Örebro lyser orange 25/11 - 4/12

Svampen

Foto: MaryLou Espiritu Olsson, Zontaklubben Örebro I


 

Klicka här för att läsa om klubbens satsning från Zonta Internationals kampanj mot våld mot kvinnor, Zonta Says NO. 


Zonta says NO to violence against women - en temakväll om Våld i nära relationer Vad vet vi? Vad kan vi göra? 2016

Måndag den 28 november 2016 inbjuder Örebro Zontaklubb1 till en intressant kväll

Ett panelsamtal om våld i nära relationer. Kl 18-20 Örebro Länsteater. Fri entré

Bilder från evenemanget finns här (kräver inloggning på Facebook för åtkomst till D21:s Facebook-grupp Internal Group D21).

 

Kvinnor & Film / Women & Film 

Ett av klubbens projekt är Kvinnor & Film, där vi visar filmer med fokus på kvinnors liv och situation i samhället liksom kvinnliga filmmakares arbeten. Före filmen säljs fika till förmån för Kvinnohuset i Örebro. Arrangeras av Örebro Zontaklubb I, Örebro Soroptimistklubb och bio Roxy. Mer info på Bio Roxys sida Kvinnor & Film.

 Report 2015-16 here

 


Zonta says No - en temakväll mot våld mot kvinnor, 2013

Den 25 november, på FN:s internationella dag för avskaffande av våld mot kvinnor, anordnade Zontaklubbarna i Örebro i samarbete med Länsstyrelsen i Örebro Län och ABF en temakväll med föredrag om kvinnors situation i olika länder samt en monolog ”Folkans lilla maskot slår till igen”.

Syftet med kvällen var:

- att synliggöra omfattningen av våld i nära relationer i alla samhällsgrupper                    

- att bidra till att minska skammen och öka öppenheten att ta hjälp bland                          

- att sprida information om vilken hjälp som finns att få och hur man når ut med informationen

Huvudtalare: Maria Hagberg, Utvecklingsledare Kvinnofrid på Länsstyrelsen i Örebro och Jeanette Kyrk som framförde monologen ”Folkans lilla maskot - slår till igen”.

Lite drygt 200 personer lyssnade och kvällen gav ett överskott på 6633 kr som går till Zontas ZISVAW projekt, Zonta International Strategies to end Violence against Women Program.

Bilder tagna från temakvällen finns tillgängliga för D21-medlemmar som har konto i Facebook och är med i Internal Group Zonta D21.  Logga in i Facebook och klicka här för direkt länk till bilderna. 

 

Internationella projekt 2012-2014

Klubben bidrar med medel till de internationella serviceprojekt som beslutats på Convention. För innevarande biennium:

  • Reducera följderna av förlossningsskador i Liberia

          Beskrivning av projektet pdf

  • Förhindra HIV-infektion i Rwanda. Projekt för att eliminera nya HIV-infektioner hos barn, förhindra våld i nära relationeroch för att fånga upp överlevande efter våldsdåden i Rwanda.

          Beskrivning av projektet pdf

Rigaprojektet 2007 - 2008

Klubben har hösten 2007 och hösten 2008 tagit emot stipendiater från Riga. Tre unga kvinnor 2007, och två unga kvinnor 2008, har fått tillbringa drygt tre veckor hos medlemmar i klubben. Praktikplatser har ordnats åt stipendiaterna och de har fått uppleva några dagar i en svensk gymnasieskola. Projektet har varit möjligt tack vare ett gott stöd från Örebro kommun, välvilliga praktikplatser och - sist, men inte minst - klubbens egna medlemmar, som tagit emot stipendiaterna i sina hem.

Genom projektet har broar byggts mellan Örebro Zontaklubb I och Riga Zontaklubb.

Utbildning för kvinnor och flickor i Afghanistan, 2007

Örebro Zontaklubbar I och II arrangerade en modevisning när hösten var som mörkast. Det var den 8 november som i det närmaste 200 förväntansfulla damer bänkade sig på Elite Stora Hotellet i Örebro för att se det senaste vardags-, fest- och fritidsmodet. Medan vi avnjöt god mat och dryck visade lokala affärer och klädskapare upp såväl kläder som hattar och smycken. Under kvällen såldes också lotter med många fina (skänkta) vinster. Slutresultatet av biljettintäkter och lottförsäljning minus vissa omkostnader blev 27.448.- som sänts till Institutet of Learning, Afghanistan.

HIV / AIDS, 2005-06

Örebro Zontaklubbar I och II samarbeter på ett projekt angående HIV/AIDS.

Överskottet på 7756 Kr gick till Zonta Internationals Niger projekt mot HIV / AIDS

"Flicka till salu" 2004

Örebro Zontaklubbar I och II inledde hösten med ett gemensamt projekt genom att den 1 september bjuda in till en debattkväll. ”Flicka till salu” var rubriken och ca 600 personer hade sökt sig till Konserthuset i Örebro för att delta i debatten. Syftet var att informera och skapa opinion samt att samla in pengar till Zonta International´s  Trafficking-projekt, Bosnien-Hertzegovina. 

Totalt genererade kvällen 76 615 SEK, som klubbarna skickade till ZI.

"Robot för liv och lust" Teknikmässa, 2004

Zonta Örebro I deltog i Internationella kvinnodagsprogrammet ”Robot för liv och lust”, en teknikmässa, som arrangerades av: Nätverket Q Teknik, Örebro Universitet, Örebro Läns Landsing och Länstyrelsen.

Vi hade en bemannad monter och Åsa Johansson deltog i den avslutande paneldebatten ”En Mänsklig teknikutveckling – vad betyder det för oss?”

”Kvinnor planerar, bygger och bor” på Örebro Läns Museum 2003.

Mässan ägde rum 8-9 mars 2003 och omfattade utställningar, aktiviteter och föreläsningar arrangerade av Örebro Universitet, Nätverket Q Teknik, Örebro Läns Museum och Nutek. Invigningstalare Ines Uusman, GD Boverket.

Örebro Zontaklubb deltog med en bemannad monter med information om Zonta International samt  kartor och pressklipp från Mörkervandringarna den 25 november 2002 som är FN:s proklamerade  ”International Day of Elimination of Violence against Women”.

Mörkervandring 2002

Zonta Örebro manifesterade ”International Day of Elimination of Violence against Women” genom att genomföra mörkervandringar tillsammans med berörda politiker och tjänstemän den 25 november 2002

Syfte: att genom preventiva åtgärder skapa en tryggare stad - en stad för alla -, där gång- och cykelvägar genom parker och genom tunnlar samt parkeringsplatser för cyklar och bilar i anslutning till kvinnoarbetsplatser görs tryggare bl.a. genom ljussättning, trädbeskärning mm

Resultat: Vandringarna väckte stor uppmärksamhet i lokal media, både radio, tv och tidningar. Kommunens tjänstemän tog till sig budskapet och har på många platser vidtagit åtgärder för en tryggare stad

Bookmark and Share