Klubbens program

Möteslokal: Margareta festvåning, Drottninggatan 19, Örebro:
Tel 019-611 33 95

2018
 Vår  
8/1

Svanfridur Birgisdottir, rektor Campus Risbergska:
"Isländska kvinnor - några personliga jämförelser och reflektioner". 
Mötet är tillsammans med Zonta I

Margaretas
 12/2  
 Lanna Lodge
12/3
 Margaretas
9/4
Stora hotellet
14/5
Margaretas
11/6

 Medinge säteri hos Viveca
     
 2018  Höst  
 10/9
 

 

Margaretas

 

8/10

 Margaretas
12/11   Tegelbruket, Lertagsgatan 2
10/12
Eva S
     
Bookmark and Share