Areamöte i Trosa Zontaklubb april 2015

Ett välbesökt areamöte i Trosa Zontaklubb ägde rum de 11 april på Stadshotellet i Trosa. Drygt 40 Zontor deltog under dagen från Area 05 och vi fick lyssna på inspirerande och intressanta föredrag. Från distrikt 21 deltog Guvenör Marianne von Hartmansdorff. Hon presenterade de handlingar som skall behandlas på distriktsmötet 30–31 maj i Nyköping. Trosa Zontaklubbs stipendiat 2014, Tjejjouren Lina, berättade om sin verksamhet. De ingår i en rikstäckande organisation Unizon.

Vi fick på eftermiddagen information av webbmaster Marie Rydén Davoust samt av Marie-Louise Hegewald från Medlemskommittén. 

Efter en god lunch så var det tid för en stadstur i ett soligt och vackert Trosa

 

Bookmark and Share