Utmärkelser till Trosa Zontaklubb

Trosa Zontaklubbs tidigare president, tillika f d president i Zonta International och numera ordförande i Zonta International Advocacy Committee uppmärksammades vid senaste Areamötet.

Margit Webjörn med Distrikt 21´s diplom.

Margit Webjörn får sitt diplom av tidigare president Agneta Flock.

Diplomets lydelse:

Distrikt 21 uppmärksammar Margit Webjörn, Trosa zontaklubb. Förebild för Övertygelse, Engagemang och Mod

Vid samma möte fick även Trosa Zontaklubb en utmärkelse för sin hemsida:

Linda Axelsson, ansvarig för hemsidan.

Linda Axelsson, ansvarig för hemsidan.

"En inspirerande hemsida"

Bookmark and Share