Trosa Zontaklubbs lokala projekt

2016

Under år 2016 har Trosa Zontaklubb initierat ett närmre samarbete med Tjejjouren Lina. Den 21 september kl 18.30 arrangeras ett gemensamt event i Tomtaklinskolans aula under temat "Psykisk ohälsa hos unga flickor". Mer information kommer att publiceras längre fram men skriv redan nu upp datumet. Här kan du läsa mer om Tjejjouren Lina. År 2014 fick tjejouren och dess grundare Caroline Wahlgren Trosa Zontaklubbs stipendium.

2015

Trosa Zontaklubb har sedan början av 2015 engagerat sig i Språkcaféet i Biblioteket Navet i Vagnhärad. Mer information kommer. 

 


Hedebyskolan - en del av Trosa

Trosa Zontaklubb bidrar såväl till Zonta Internationals projekt över världen men arbetar också med lokala projekt inom Trosa kommun.

2014 - SFI 

Trosa Zontaklubb har som lokalt projekt under våren 2014 inlett ett samarbete med SFI undervisningen inom Trosa Kommun. Under ett antal träffar möts kvinnor från Zonta och kvinnor som läser på SFI.

Syftet är att kvinnorna ska få möjlighet att träna sin svenska. Mötena är också ett utbyte av erfarenheter, kunskap och förståelse för varandras olika miljöer och livssituation.
Vi har promenerat i Trosas omgivningar, träffats i klassrum och lagat mat tillsammans.

2013 - 2014 - Kvinnojour

Under verksamhetsåret 2013-2014 har klubben som lokalt projekt att stödja Kvinnojouren i Södertälje. 

2011 - 2012 Framtidsvecka 

Samarbetet med högstadieskolorna i Trosa kommun har fortsatt. Vid Tomtaklintskolans och Hedebyskolans framtidsvecka i mars 2012 deltog Zontor från klubben under två förmiddagar. Tanken med framtidsveckan är att informera och inspiera åttondeklasser till att läsa vidare och hitta nya intressanta yrken. 
Därutöver gavs tips om vad som är viktigt när ett sommarjobb eller en PRAO-plats ska sökas. Vad ska beskrivas i ansökan? Hur ska jag presentera mig själv? Hur ska jag förbereda mig inför intervjun?

För att kunna arbeta med olika typer av lokala projekt genomför Trosa Zontaklubb en rad aktiviteter för att samla in pengar. Mer information om detta hittar du här.

2010 - Coachingprojekt för mammor med tonåringar

Under 2010 samarbetade klubben med Trosa kommuns högstadieskolor och Sara Wårdemark i ett coachningsprojekt för mammor till tonåringar. Hur kan vardagliga frågor hanteras? Hur sätter man gränser på ett bra sätt? Hur skapar man en god relation med sin tonårsdotter?
Vid åtta tillfällen träffades tonårsmammor för att stötta varandra, hitta nya verktyg och för att bara prata med varandra och utbyta erfarenheter. Såväl skolan som deltagare uppskattade projektet mycket.

Bookmark and Share