Fakta om Zonta

Trosa Zontaklubb

Trosa Zontaklubbs president heter Annika Jenefors.

Charternummer: 0844
Charterdag: 19 maj 1978

Klubbmöten hålls tredje måndagen varje månad, se mer under klubbens program.
Kontakta gärna oss! Enklast är att skicka ett mail till zonta.trosa@gmail.com

Zonta InternationalDen gula Zontarosen är en symbol för vänskap och en påminnelse om allt det frivilliga arbete som Zontor över hela världen lägger ner för att förbättra kvinnors levnadsvillkor.

Zonta International som bildades i Buffalo, USA 1919, arbetar för kvinnor och med kvinnor i internationella service- och utbildningsprojekt över hela världen. Det är en obunden politisk och religiös organisation med ca 33 000 medlemmar i 68 länder. I det distrikt där Sverige tillsammans med Lettland ingår finns idag 71 klubbar med 2 600 medlemmar.

Zonta har en konsultativ status inom FN-organet ECOSOC där bl.a. UNICEF och UNESCO ingår och Zonta finns även representerat i ILO och Europarådet.

Medlemmar i Zonta är eller har varit yrkesverksamma kvinnor (kan även vara män) i olika åldrar, som med stort engagemang arbetar för att stötta och stärka kvinnors ställning och hälsa i världen genom lokala och globala projekt.
Zonta är en unik nätverksorganisation där vi med hjälp av medlemmars kunskaper kan erbjuda arbetsinsatser och ekonomiskt stöd. Nätverket ger gemenskap, sammanhållning och ett engagemang att stödja goda krafter och att verka för en mångfald där Zonta behövs.

Bookmark and Share