Trosa Zontaklubbs organisation

Trosa Zontaklubb består idag av 29 medlemmar i varierande åldrar. Klubben träffas den tredje måndagen varje månad på Trosa stadshotell. Mer om program och klubbens månadsmöten finns här.

Delar av Trosa Zontaklubbs styrelse 

Styrelse 2017-2018

Annika Jenefors President
Eva Karlström Vice President
Christina Sandberg Sekreterare
Margareta Andersson Kassör
Kerstin Tibbling Klubbmästare/Ledamot
Ann-Cathrine Barthelson Ledamot
Monika Löfgren Ersättare
   
Valkommitté  
Gunn-Britt Johansson  
Anna-Karin Lindmark  

Ingrid Jonsson

 
Revisor  
Eva Pettersson  

Åsa Vilson Bergstedt (ersättare)

 

I Trosa Zontaklubb finns medlemskommitté, servicekommitté och advocacykommitté. Dessa utses av styrelsen och godkänns av klubben.

Tidigare aktiviteter i styrelsen

Under våren 2015 utsågs en ny styrelse och i samband med det avtackades gamla styrelsemedlemmar och nya hälsades välkomna. 

Trosa Zontaklubbs nya styrelse

Tack Mari Nilsson, Agneta Flock och Kristina Gilbert för ert arbete i styrelsen.

Bookmark and Share