Tidigare stipendiater

Trosa Zontaklubb har under flera år delat ut sitt stipendium till unga kvinnor boende i Trosa kommun. Syftet med stipendiet är att skapa möjligheter för att vidareutveckla sig inom sitt yrke eller annan typ av kompetensutveckling. Flera av stipendiaterna har berättat om den betydelse stipendiet har haft för deras personliga utveckling och möjlighet att förkovra sig inom sitt yrke. Stipendiet delas ut på nationaldagen.

 Här nedan presenteras några av stipendiaterna.

2017

På nationaldagen delades årets stipendium ut till Terese Österlund Rosén på Garvaregården i Trosa. Terese går en ettårig yrkesteknisk utbildning i specialsök narkotika/sprängämnen med sin ladrador retriver Olsson parallellt med sitt heltidsarbete på bank. Terese arbetar för att tillsammans med Olsson göra en värdefull insats i vårt samhälle. Ovan ser vi president Ingrid Jonsson och Terese Österlund Rosén tillsammans med Olsson och Tereses två barn.

2015

På vårt klubbmöte den 18 april berättade Matilda Eriksson, Zontas stipendiat 2015, om den utbildning till diplomerad inredningsdesigner som hon har  gått i Medborgareskolan regi.

Matilda forsätter att arbeta i Trosa och har redan fått flera uppdrag som designer.

 

2014

Stipendiaten Caroline Wahlgren tillsammans med Agneta Flock. 

2013

Stipendiaten Sara Åkerlund .

2012


2012 års stipendiat Jane Oksanen som berättar om vad stipendiet betytt för henne vid ett av Trosa Zontaklubbs månadsmöten.

2011

 

Elin Värehag, sjukgymnast i Trosa får ta emot stipendiet av Trosa Zontaklubbs dåvarande president Inger Alvinger.

Elin: "Jag ville arbeta som volontär i Sri Lanka och stipendiet var en viktig del för att kunna möjliggöra detta."

 2010

 

Sofia Larsson, väktare med siktet inställt på Polishögskolan, Trosa, vid stipendieutdelningen tillsammans med dåvarande president Inger Alvinger.

Sofia: "Stipendiet har möjliggjort att jag kunnat börja arbeta som väktare. Det är ett viktigt steg inför mitt stora mål att söka till Polishögskolan."

2008
Tilde Dalunde, silversmed, Lagnö;
”Att utbilda sig till silversmed tar tid och kostar mycket pengar i och med att jag själv måste stå för mitt material. Tack vare stipendiet kunde jag köpa det material jag behövde för min fortsatta utbildning.” 

2007
Hannah Hermansson, caféägare, Trosa mottog stipendiet av dåvarande presidenten Margit Webjörn.

Hannah: ”För mig betydde stipendiet att jag kunde gå den utbildningen som jag ville men som annars varit svårt att göra. Det här har gett mig nya möjligheter att driva mitt företag."

Bookmark and Share