Om oss

Zonta International är en ledande global organisation av personer från olika yrkesgrupper som arbetar för att främja kvinnors rättigheter genom stödjande insatser och påverkansarbete.

Zontas vision

Zontas vision är en värld där alla erkänner kvinnors rättigheter som mänskliga rättigheter och där varje kvinna har möjlighet att nå sin fulla potential.

I den världen har kvinnor tillgång till alla resurser och finns representerade på alla beslutsfattande poster på samma villkor som män.

I den världen är ingen kvinna rädd för våld.

 

Eftersom vi verkar för en jämställd värld stärker vi kvinnor genom att

  • påverka lokalt och globalt
  • investera i framtiden
  • skapa varaktig förändring
  • utveckla ledare

Zontas logotype

Zontas varumärke är sammansatt av symboler från Siouxindianernas kultur och illustrerar vad Zonta står för. Tillsammans med texten bildar hela symbolen logotypen.

"Zonta" kommer från lakhotaspråket som siouxindianerna talar. Ordet betyder pålitlighet och trovärdighet, vilket även kvadraten symboliserar. Kvadraten är en global symbol. Den påminner om de fyra väderstrecken och de fyra elementen. Kvadraten förknippas också med stabilitet. De fyra symbolerna i kvadraten kommer från Siouxindianernas kultur.

Zonta Internationals emblem i mahogny och guld symboliserar följande:

 

  • Utstrålning och engagemang 
  • Sammanhållning
  • Dela bördor
  • Gemenskap
  • Stabilitet

 

Bookmark and Share