Par Klubu

Jelgavas Zonta klubs ir dibināts 1997.gada 21.septembrī. Kluba kredo : "Tu neesi viens, mēs esam kopā!" 

Šobrīd klubā ir 24 biedres, kuru vidū ir gan uzņēmējas, gan augstskolu akadēmiskā personāla pārstāves, gan vienkārši aktīvas un darboties gribošas sievietes. Kluba prezidente ir Ingrīda Jakušonoka.

Jelgavas Zonta klubs ietilpst Zonta International 21.apgabalā, kura gubernatore ir  Ausma Pāvulāns no Zviedrijas.    

Jelgavas Zonta klubs aktīvi sadarbojas ar pārējiem Latvijas Zonta klubiem - Rīgas Zonta klubu, Bauskas Zonta klubu, Valmieras Zonta klubu, kā arī ar citām sieviešu organizācijām - Starptautisko sieviešu servisa klubu Soroptimists, centru "Marta"u.c.

Bookmark and Share