Par Klubu

Klubs tika izveidots un oficiāli uzņemts starptautiskajā Zonta kustībā 2010. gada 1. jūnijā. Ogres Zonta klubs reģistrēts kā 1869 starptautiskās nevalstiskās organizācijas Zonta International klubs, kas iekļauts 21.apgabala 6.rajonā.

Pirmā Ogres Zonta kluba prezidente - Regīna Skuja

Padarīt pasauli labāku

Ogres zontu mērķis ir padarīt pasauli labāku ar vietējo projektu palīdzību. Tas ir labdarības klubs, kurā darbojas aktīvākās sievietes. Zonta misija – uzlabot sieviešu juridisko, politisko, ekonomisko, veselības, izglītības un profesionālo statusu ar pakalpojumu palīdzību un aizstāvību; strādāt, lai veicinātu sapratni, labo gribu, mieru un pasaules sieviešu uzņēmēju un profesionāļu biedrošonos; sekmēt taisnību un cieņu pret cilvēktiesību un pamatbrīvību ievērošanu; starptautiski apvienoties, lai veicinātu ētiskos standartus, uzlabotu servisa programmas un nodrošinātu starptautisku atbalstu un biedriskumu, kalpojot vietējai sabiedrībai un pasaulei.

Ogres Zonta kluba dalībnieces

  Regīna Skuja

  Andra Feldmane

   Līvija Rijze

   Inese Ādmine

   Sarmīte Ozoliņa

   Sarmīte Kirhnere

   Ārija Mihalovska

   Sanita Šķēle

   Dzintra Mozule

   Ļubova Dābola

   Ieva Jermacāne

   Inga Latkovska

   Baiba Liepiņa

  Dace Paegle

   Ināra Pētersone

   Regīna Raubišķe

   Ligita Zadvinska

   Marta Zeile

   Sanita Aumeistere

Bookmark and Share