Programma

 

Rīgas Zonta kluba 2011./2012.gada darba kalendārs

Septembra vēstule #1

Datums

Tēma

Atbildīgais

30.augusts

Valde pie Astrīdas

A.Jurķele

6.septembris

Pl.18:15

Kluba nodarbība „Sieviete un laikmets” A.Vasiļjeva izstādes apmeklējums

A.Jurķele,

V.Raudzepa

4.oktobris

Valde

A.Jurķele

15.oktobris

Visas Latvijas zontu sanāksme

V.Raudzepa

27.oktobris

Valde

A.Jurķele

1.novembris

Rīgas Zonta kluba pasākums veltīts kluba jubilejai „Man šodien 18 gadu”

A.Jurķele

1.decembris

Valde

A.Jurķele

6.decembris

Adventes ieskaņas sarīkojums kopā ar TTT dāmu un Baltijas Rotary klubu

Lija Sirmā

12.janvāris

Valde

A.Jurķele

17.janvāris

Kluba nodarbība

A.Jurķele

2.februāris

Valde

A.Jurķele

7.februāris

Kluba nodarbība

A.Jurķele

1.marts

Valde

A.Jurķele

8.marts

Zonta Rozes diena

A.Jurķele

3.aprīlis

Valde

A.Jurķele

12.aprīlis

Tikšanās ar YWPA eseju konkursa finālistēm, valdes locekļa (M.Vanaga) pārvēlēšana

M.Vanaga, Ilze Ivanova

Aprīlis

Visas Latvijas zontu sanāksme

V.Raudzepa

10.maijs

Valde

A.Jurķele

15.maijs

Kluba nodarbība

A.Jurķele

7.jūnijs

Valde

A.Jurķele

14.jūnijs

Kluba nodarbība

A.Jurķele

7.-12.jūlijs

Zonta International konvents Turīnā

A.Jurķele

Bookmark and Share