Par Klubu

Starptautiskā Zonta kustība

Starptautiskā nevalstiskā labdarības organizācija “Zonta International” dibināta 1919. gadā Bufalo, ASV. Tā apvieno 31 000 sieviešu 1200 klubos 65 valstīs un teritorijās.

Starptautiskās Zonta organizācijas dalībnieces ir dažādu arodu augstas profesionāles, vadošās darbinieces un uzņēmējas, kuras kopīgi strādā ar vietējiem un starptautiskiem projektiem. “Zonta International” sadarbojas ar ANO, lai risinātu sociālas un humānas problēmas. “Zonta International” ir konsultatīvas organizācijas statuss ECOSOC, UNICEF, ILO un darba attiecības ar UNESCO. Katru gadu zontas ziedo tūkstošiem dolāru dažādiem ANO fondiem un projektiem. Visciešākā sadarbība Zonta organizācijai ir ar United Nations Development Fund for Women (UNIFEM) programmām, kas vērstas uz HIV/ AIDS izplatības novēršanu, pret vardarbību pret sievietēm un bērniem, pret cilvēku tirdzniecību un nabadzību. “Zonta International” sadarbojas ar Eiropas Padomi. Latvijā Zonta uzsāk savu darbību 1993.gadā.

Rīgas Zonta klubs

Rīgas Zonta kluba izveidi sponsorēja Zviedrijas Zonta klubi un nodibināšanas pasākums notika 1993.gada oktobrī Mazajā Ģildē, kurā piedalījās starptautiskā Zonta International direktore Sonja Renfer un kluba aizbildne Inger Brolin. 2012.gada septembī Rīgas Zonta klubā ir 23 dalībnieces, savos 19 kluba pastāvēšanas gados Rīgas zontas sadarbojas ar citiem Zonta klubiem, nevalstiksām organizācijām, apmainās zināšanām, veido draudzīgas vietējās un starptautiskas attiecības.

Rīgas Zonta kluba prezidente no 2011.-2013.gada 1.jūnijam ir advokāte Astrīda Jurķele. 

Sadarbības partneri

Zonta klubi Latvijā un visā pasaulē, nodibinājums “Vītolu fonds”, TTT Dāmu klubs, biedrība “Līdere”, Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija, Latvijas Lauku sieviešu apvienība, Rotari klubi, Soroptimits klubi, Hercoga Jēkaba klubs, Akadēmiskā vienība “Austrums”, resursu centrs sievietēm “Marta”, Valmieras Valsts ģimnāzija, Sēļu Dāmu klubs, Valmieras novada fonds, Bauskas novada sociālais dienests, Bauskas novadpētniecības un mākslas muzejs, Bauskas pilsētas pamatskola, Bauskas mūzikas skola, Europe Direct Informācijas punkts, citas organizācijas un uzņēmumi.

Zonta Latvijā

Pašlaik darbojas pieci Zonta klubi: Rīgā, Jelgavā, Valmierā, Bauskā un Ogrē.

Tajos darbojas aptuveni 70 dalībnieču, visas ir augsta līmeņa profesionāles un vadošas darbinieces, kas aktīvi iesaistījušās Zonta mērķa programmās, projektos un pasākumos, lai uzlabotu meiteņu, jauniešu un sieviešu dzīvi vietējā un starptautiskā mērogā.

Latvijas zontu darba vadītājas Latvijā

No 2006.-2008. gadam Iveta Rībena, SIA Tieto Latvia Cards mācību projektu vadītāja, Rīgas Zonta klubs; no 2008.-2010. -.Dr. habil. oec. Baiba Rivža, 9. Saeimas deputāte no Zaļo un zemnieku savienības, Jelgavas Zonta klubs, no 2010.-2012.  – Velta Raudzepa, Dekoratīvās mākslas un dizaina muzeja direktora vietniece, Rīgas Zonta klubs, no 2010.-2012.  - vietniece Anita Apine, Valmieras bibliotēkas darbiniece, Valmieras Zonta klubs.

 Latvijas Zonta klubu stipendija

Sipendiju - LVL1400 apmērā - administrē nodibinājums  ''Vītolu fonds''. Stipendija tiek piešķirta talantīgai, sekmīgai un sabiedriski aktīvai skolas absolventei no mazndrošinātas ģimenes pirmā gada augstskolas studijām Latvijā. Pēc rotācijas principa, katru gadu stipendiāti izvēlas kāds no pieciem Latvijas Zonta klubiem.

Lasīt vairāk mājas lapās www.zonta21.org un www.zonta.org

Bookmark and Share